For at give skoleelever og skolebørn en bedre naturoplevelse og forståelse for landbrugsproduktionen og samspillet mellem natur og landbrug har vi udviklet BioHunt som et særligt digitalt læringsværktøj til børn på 2-6 klassetrin, så skoleelever i hele landet kan undersøge og bestemme de pollensøgende insekter ude i naturen.

Menneskelige aktiviteter påvirker både kloden og naturen. Naturens arter og variation forsvinder hastigt. Aktuelt er Danmark tredje nederst på listen over lande i Europa målt efter biodiversiteten. Dette har også en sammenhæng med at Danmark er et kulturlandskab, som i generationer er blevet opdyrket og hvor 60% er opdyrket landbrugsjord. FN udgav i 2019 en rapport, som er ret nedslående. 75 % af alle økosystemer på land er blevet nedbrudt af menneskelig aktivitet. Løsningen på biodiversitetskrisen er at vi bliver mere bevidste om vores adfærd og i måden vi mennesker er på jorden. Både landbruget og resten af verden er dybt afhængigt af pollensøgende insekter, fordi 80 % af Europas afgrøder er direkte afhængig af deres bestøvning. Landmænd i hele Danmark arbejder på at beskytte og forbedre den generelle biodiversitet og gøre landbrugsproduktionen mere bæredygtig og i miljømæssig balance. Det handler i høj grad om at skabe variation, korridorer og sammenhæng i det åbne land og styrke fødegrundlaget for insekterne, herunder også for de pollensøgende insekter, såsom vilde bier og sommerfugle, der samtidig danner fødegrundlag for andre dyr og insekter.

Vi skal finde løsninger hvor dyrkning af landbrug og produktion af fødevarer kan gå hånd i hånd med at beskytte og fremme biodiversiteten

Initiativer fra landmænd med henblik på fokus på biodiversitet: